ატომაიზერები  1 

ელექტრო სიგარეტების ატომაიზერები (ამაორთქლებელი)